Comic-Eldorado Dänemark: Art Bubble 2014 in Horsens und Kopenhagen 2015 (Dänemark)

Dänisches Comic-Mekka in Jütland: 27. - 28. September 2014

Dänisches Industriemuseum in Horsens zeigt u.a. Austellung 100 Jahre Comic-Eldorado Dänemark / Comic-Stars aus den USA und Frankreich/Belgien kommen

Art Bubble Festivalplakat 2014 international
Art Bubble Festivalplakat 2014 international
Art Bubble Festivalplakat Dänemark
Art Bubble Festivalplakat Dänemark

ANREISE zum dänischen ART BUBBLE.DK-Comicfestival in HORSENS (JÜTLAND):

 

von HAMBURG aus: https://www.facebook.com/l/bAQGqkDNSAQGn4_r7j8_As1wnhE8ZZo0RIYxRe9tPsInDiw/https%3A//www.google.dk/maps/dir/Hamborg%2C%2BTyskland/Gasvej%2B17%2C%2B8700%2BHorsens/%4054.6239759%2C7.5693134%2C7z/data%3D%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x47b161837e1813b9%3A0x4263df27bd63aa0%212m2%211d9.9936818%212d53.5510846%211m5%211m1%211s0x464c63a9a644e365%3A0x514712b327233297%212m2%211d9.8608326%212d55.8607817

 von Köln aus:
https://www.facebook.com/l/7AQEjDSJZAQHNYLMk1RYq4nVdusS7ecpTwkGBPfiYd7S8Cg/https%3A//www.google.dk/maps/dir/K%2525C3%2525B6ln%2C%2BTyskland/Gasvej%2B17%2C%2B8700%2BHorsens/%4053.3352565%2C4.1249637%2C6z/data%3D%213m1%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x47bf259169ab2fe5%3A0x42760fc4a2a77f0%212m2%211d6.9602786%212d50.937531%211m5%211m1%211s0x464c63a9a644e365%3A0x514712b327233297%212m2%211d9.8608326%212d55.8607817

 von München aus:
https://www.facebook.com/l/pAQF7iBcBAQE14UJ3NNcQwBhQmxIdyNZ2CUESzuzxv4_c5A/https%3A//www.google.dk/maps/dir/M%2525C3%2525BCnchen%2C%2BTyskland/Gasvej%2B17%2C%2B8700%2BHorsens/%4051.9338511%2C6.1761781%2C6z/data%3D%213m1%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x479e75f9a38c5fd9%3A0x10cb84a7db1987d%212m2%211d11.5819806%212d48.1351253%211m5%211m1%211s0x464c63a9a644e365%3A0x514712b327233297%212m2%211d9.8608326%212d55.8607817

von Berlin aus:
https://www.facebook.com/l/NAQHrZX3SAQHT-0hLypG_l3wzRK0Agot3HAWmkvpv2qxnVg/https%3A//www.google.dk/maps/dir/Berlin%2C%2BTyskland/Gasvej%2B17%2C%2B8700%2BHorsens/%4054.0077366%2C9.1942407%2C7z/data%3D%213m1%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x47a84e2b719cf2f3%3A0x8dba8fa58c57d186%212m2%211d13.4552919%212d52.4938053%211m5%211m1%211s0x464c63a9a644e365%3A0x514712b327233297%212m2%211d9.8608326%212d55.8607817

von Frankfurt am Main aus:


https://www.facebook.com/l/NAQHrZX3SAQEIkgFs_CM6O8gJQF--J5oh-dyOa-jAv293MQ/https%3A//www.google.dk/maps/dir/Frankfurt%2Bam%2BMain%2C%2BTyskland/Gasvej%2B17%2C%2B8700%2BHorsens/%4052.9181578%2C4.6499631%2C6z/data%3D%213m1%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x47bd096f477096c5%3A0x422435029b0c600%212m2%211d8.6821267%212d50.1109221%211m5%211m1%211s0x464c63a9a644e365%3A0x514712b327233297%212m2%211d9.8608326%212d55.8607817

von Leipzig aus: https://www.facebook.com/l/IAQEJwudhAQFWKGsRkCs3KCLl40c7bxCrJP9AcfFMt8yTeQ/https%3A//www.google.dk/maps/dir/Leipzig%2C%2BTyskland/Gasvej%2B17%2C%2B8700%2BHorsens/%4053.4852213%2C6.7702409%2C6z/data%3D%213m1%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x47a6f818200f2c73%3A0x93df80d2b9b4f552%212m2%211d12.3730747%212d51.3396955%211m5%211m1%211s0x464c63a9a644e365%3A0x514712b327233297%212m2%211d9.8608326%212d55.8607817

Logo des dänischen ART BUBBLE-Festivals in Horsens
Logo des dänischen ART BUBBLE-Festivals in Horsens
Loading

Kontakt:

Comicoskop-Redaktion

c/o z.Hd. Martin Frenzel

Heidenreich- str.39

64287 Darmstadt

Mail: redaktion

@comicoskop.com oder martin.

frenzel@

comicoskop.com